Steun door jou

 

Een kind dat extra zorg en ondersteuning nodig heeft, vraagt van zijn/haar ouders vaak net iets meer. Deze ouders kunnen de zorg niet altijd uit handen geven aan iemand uit de omgeving, omdat niet iedereen de juiste zorg en aandacht richting het kind kan bieden. Ook voor deze ouders is het belangrijk dat ze soms even op adem kunnen komen, om vervolgens weer door te kunnen. Door de ouders de mogelijkheid te bieden om zo nu en dan een momentje voor zichzelf te pakken, kunnen zij de zorg voor hun kind beter aan. Hier zijn niet alleen de ouders, maar ook het kind bij gebaat.

Steun door jou is een aanmeldpunt waar mensen in de omgeving zich kunnen aanmelden om ‘iets’ te betekenen voor een ander. Het aanmeldpunt gaat met hen in gesprek om hun wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Het aanmeldpunt richt zich op de volgende vormen van respijtzorg:
1. Oppas
2. Gastgezin/hulpgezin
3. Logeergezin

Er wordt samen met gezinnen/jeugdigen gekeken welke hulp zij nodig hebben. Dit wordt omgezet in een vacature.

Steun door jou kan op basis van de vacature en de aanmeldingen, vraaggezinnen en respijtzorgvrijwilligers matchen. Het aanmeldpunt brengt deze personen met elkaar in contact. Het is vervolgens aan het vraaggezin en de respijtzorgvrijwilliger om uit te werken op welke momenten ondersteuning zal plaatsvinden. Steun door jou blijft beschikbaar bij vragen of dilemma’s.

Op de website www.steundoorjou.nl vind je meer informatie over het initiatief.