Mantelzorgforum Peel en Maas

 

Het Mantelzorgforum Peel en Maas is een groep (ex) mantelzorgers die samen meedenken over het beleid van de gemeente en over activiteiten die georganiseerd worden voor mantelzorgers. Het forum komt een aantal keren per jaar samen om deze thema’s te bespreken en zijn daarnaast actief in de dorpen. Wil jij als (ex) mantelzorger ook meedenken over hoe we mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen? Of wil je advies inwinnen omtrent jouw initiatief? Meld je dan aan via het contactformulier (link).