Breincafé

 

Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, hun partners, mantelzorgers, familieleden en vrienden. Ook professionele hulpverleners en andere geïnteresseerden zijn welkom! In een gezellige ontspannen sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Het is een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Want lotgenoten begrijpen elkaar.
Vrijwilligers organiseren het Breincafé. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de CVA-vereniging ‘Samen Verder’ en van professionals van Gezondheidscentrum Honné in Horn, de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg en MEE Noord en Midden Limburg.
Het Breincafé vindt iedere laatste maandag van de maand plaats in het activiteitencentrum De Maashorst van SGL, Pastoor Geenenstraat 64 in Baarlo. De entrée is gratis.