Interessante websites

 

De websites die niet terugkomen op andere pagina’s, worden hier kort toegelicht.

 

Lokaal/Regionaal:
www.vorkmeer.nl
www.peelenmaas.nl
www.consendo.nl = Juridische dienstverlening te Helden.
www.plattelandshoes.nl
www.huisvanmorgen.nu
www.levenronddedood.nl = Vrijwilligersorganisatie voor practische hulp in de thuissituatie van terminale zieken.
www.defabriekmaasbree.nl
www.proteion.nl
www.dezorggroep.nl
www.sintjozef.nl
www.hulpbijdementie.nl = Biedt ondersteuning in de afstemming van zorg rondom een dementerende.
www.sgl-zorg.nl
www.psw.nl
www.sociaaldomein-limburgnoord.nl = Overzicht met alle gecontracteerde zorgaanbieders van de gemeente Peel en Maas.
www.buurtzorg.net

 

Landelijk:
Informatie:
www.svb.nl
www.hetcak.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg
www.omgevingsloket.nl
www.nibud.nl
www.mantelzorgelijk.nl = Onafhankelijk expertisecentrum en platform voor en door mantelzorgers.
www.werkenmantelzorg.nl
www.zorgvoorbeter.nl = Informatie over ouderenzorg.

www.vgz-zorgkantoren.nl = Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg / Zorgkaart Nederland
Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Zij regelen de zorg voor een verzekerde met een indicatiebesluit voor zorg-in-natura. Ook voeren zij de regeling voor het persoonsgebonden budget (pgb) uit. Daarnaast sluiten ze contracten af met zorgaanbieders voor mensen die een indicatie hebben van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

www.veiligthuis.nl =Veilig thuis is er voor advies en Ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

www.actiefzorg.nl
www.buurtzorgnederland.com
www.tzorg.nl

Er zijn diverse sites die kunnen ondersteunen bij het delen van de zorg. Voorbeelden hiervan zijn:
www.Sharecare.nl
www.Wehelpen.nl
www.meerservice.nu
www.Nietvoormezelfalleen.nl en
www.Carenzorgt.nl