Werk, school en zorg

Afdeling HR of personeelszaken

Medewerkers van de afdeling HR kunnen je meer vertellen over het beleid, de regelingen en eventuele cao-afspraken rondom werk en mantelzorg. Je kunt er terecht voor vragen, informatie en advies, maar ook om even te sparren als je er bijvoorbeeld met je leidinggevende niet uitkomt.

Bedrijfsarts of arbodienst

Heb je last van een verstoorde werk/privé balans, ervaar je stress, werkdruk of gezondheidsklachten, ga dan tijdig in gesprek met een arbo-deskundige. De afdeling Personeelszaken kan je vertellen hoe je werkgever dit geregeld heeft; zelf of via een ingehuurde gecertificeerd deskundige.

Bedrijfsmaatschappelijk werker

De bedrijfsmaatschappelijk werker verleent psychosociale hulpverlening: begeleiding gericht op problemen die voorkomen in de interactie tussen de persoon en zijn (werk-)omgeving. Aan de hand van een aantal gesprekken helpt een bedrijfsmaatschappelijk werker een situatie of probleem te verhelderen, geeft handvatten over hoe je ermee om kunt gaan en hoe je tot een oplossing kunt komen.

Vertrouwenspersoon

Iedere organisatie heeft een vertrouwenspersoon. Wil je jouw verhaal kwijt en vind je het belangrijk dat niemand het te weten komt, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Vakbond

Ben je aangesloten bij een vakbond, dan kun je ook met hen contact opnemen. Want behalve dat een vakbond onderhandelt over cao-afspraken, kun je bij een vakbond ook terecht voor ondersteuning en advies over werk, inkomen en juridische vragen.

Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas

Je kunt bij het steunpunt mantelzorg terecht voor

  • informatie, advies en praktische steun
  • een luisterend oor
  • doorverwijzing naar andere zorg- en hulpinstanties in Peel en Maas
  • lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor mantelzorgers

Ondersteuning op medisch vlak

Raadpleeg je huisarts als je last hebt van lichamelijke en/of psychische klachten. Naast de zorg voor de patiënt hebben huisartsen en hun praktijkondersteuners steeds meer aandacht voor de mantelzorger. Als het goed gaat met de mantelzorger, heeft dit een positief effect op het welbevinden van de patiënt en kan deze vaker langer thuis blijven wonen.

Ondersteuning bij zorg delen

Online vind je verschillende sites die kunnen ondersteunen bij het delen van de zorg. Voorbeelden hiervan zijn Sharecare.nl, Wehelpen.nl, www.meerservice.nu, Nietvoormezelfalleen.nl en Carenzorgt.nl.