Werk, school en zorg

Combineer je als mantelzorger je zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één op de vijf werknemers doet dit. In de zorgsector is dat zelfs één op de vier. Deze combinatie van werken en zorgtaken kan zwaar en lastig zijn. En hetzelfde geldt als je mantelzorg combineert met school. Om ervoor te zorgen dat je beide naast elkaar kunt blijven doen, is het belangrijk dat je een goede balans vindt. Er zijn verschillende mogelijkheden om de combinatie van werk of school en mantelzorg makkelijker te maken.

Een belangrijkste eerste stap is om in gesprek te gaan met je leidinggevende. Daarnaast zijn er verschillende vormen van ondersteuning op het werk. Zo kun je gebruik maken van wettelijke verlofregelingen en bestaat er een wet die flexibel werken mogelijk maakt. Vergeet ook niet om tijd voor jezelf te nemen, bijvoorbeeld door op vakantie te gaan.

WLZ

Wanneer iemand 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft  om ernstig nadeel te voorkomen kun je een beroep doen op de wet langdurige zorg. (WLZ)

Iemand komt in aanmerking voor de Wlz als:

 • Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
 • Er sprake is ernstige verwaarlozing
 • Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
 • De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
 • De veiligheid van iemand  ernstig wordt bedreigd

Belangrijk:

De bovenstaande punten gelden ook als het risico erop groot is, bijvoorbeeld als het risico op verwaarlozing groot is.

Kortom, iemand komt in aanmerking voor Wlz-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen. Om Wlz zorg aan te vragen moet je een aanvraag indienen via het centrum indicatiestelling zorg CIZ

Zorgverzekering en mantelzorg

Om mantelzorgers te ondersteunen, biedt een aantal zorgverzekeraars vergoedingsmogelijkheden voor:

 1. Vervangende mantelzorg
 2. Mantelzorgmakelaar
 3. Mantelzorgcursussen

Let op: Je moet hiervoor wel een aanvullende verzekering hebben afgesloten

Hieronder zie je een overzicht van de vergoedingen voor vervangende mantelzorg en andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers, zoals de mantelzorgmakelaar.

Belangrijk

Een aantal belangrijke zaken in het kader van de vergoeding:

 • Het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Zorgverzekeraars kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan de vergoeding van vervangende mantelzorg. Zo moet er bij sommige verzekeraars eerst toestemming worden gevraagd of kan de vervangende mantelzorg alleen bij een specifieke stichting worden geregeld. Voor meer informatie over de voorwaarden kan je bij de eigen zorgverzekeraar terecht.
 • Zorgverzekeraars die hulp bij mantelzorg dekken, bieden vergoeding voor vervangende mantelzorg, de mantelzorgmakelaar en/of mantelzorgcursussen.

Meer informatie vindt je op de website van de zorgwijzer

Zit je nog op school?

Dan kan het soms lastig zijn om alles goed te overzien. Misschien kom je wel eens in knel met je schoolwerk. Daarom is het verstandig om bespreekbaar te maken dat jij school met mantelzorg combineert. Daarom hebben we een aantal tips voor de jonge mantelzorger.

Een leuke en dankbare vrijwilligerstaak.

Veel senioren en/of hulpbehoevenden moeten gebruik maken van een warme maaltijdvoorziening. Binnen gemeente Peel & Maas wordt dit o.a. georganiseerd vanuit zorgcentrum Vincent Depaul in Panningen. Met behulp van vrijwilligers worden de warme maaltijden dagelijks bezorgd bij mensen in Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust en Panningen.
Klik hier voor meer informatie