Week van de Jonge Mantelzorger 3 tot 9 juni 2019

 

 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.

Impact van mantelzorg op jongeren

Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben:

  • opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling
  • lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid
  • meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren

Wat kun jij doen?

Als ouder, omgeving, gemeente, onderwijsinstelling, zorg-/welzijnsinstelling of landelijke overheid, kun je verschillende dingen doen om jonge mantelzorgers te helpen of te ondersteunen. Wat je kunt doen lees je in de Position paper Opgroeien met zorg(en): jonge mantelzorgers.

Meer informatie

Ben jij een jonge mantelzorger kijk dan op onze pagina voor jonge mantelzorgers