Wat is mantelzorg?

Mantelzorg kan omschreven worden als hulp aan iemand die zorg nodig heeft door iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. Zorgen voor familie of vrienden is voor veel mensen vanzelfsprekend, en mensen die mantelzorg verlenen doen dit uit liefde voor elkaar. En mede door de toenemende vergrijzing en de zich terugtrekkende overheid kunnen we stellen dat vrijwel iedereen vroeg of laat te maken krijgt met mantelzorg. Maar wat verstaan we onder mantelzorg en wat niet?

Definitie van mantelzorg

Een veel gehanteerde definitie van mantelzorg is die van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens de definitie van het SCP valt onder mantelzorg ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

Mantelzorg is geen vrijwilligerszorg

Mantelzorg wordt in beginsel vrijwillig verleend. Mantelzorgers zijn doorgaans geen zorgprofessionals en worden in de regel niet betaald voor de zorg die zij verlenen. Toch is mantelzorg niet hetzelfde als  vrijwilligerszorg. Want hoewel mantelzorg en vrijwilligerszorg soms door elkaar worden gehaald, is er een wezenlijk verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerszorg.

Ben ik een mantelzorger?

Niet iedereen die voor een familielid of bekende zorgt, voelt zich aangesproken door het begrip mantelzorger. Kinderen die in een gezin opgroeien met een ernstig zieke ouder of een gehandicapt broertje of zusje weten vaak niet beter. En mantelzorg kan heel klein beginnen, bijvoorbeeld met het doen van de boodschappen één keer per week,  om vervolgens steeds verder uit te groeien.

Het grote verschil met vrijwilligerswerk is dat mantelzorgers er vaak niet bewust voor gekozen hebben. Juist doordat veel mantelzorgers het gevoel hebben dat ze geen keuze hebben (gehad) ligt het gevaar voor overbelasting op de loer.