Respijtzorg

 

Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorgers de zorg van hun zorgvrager even over te laten nemen. De bedoeling is dat de zorggever even rust en vrij kan nemen van de zorg die hij/zij dag en nacht moet geven.
De zorg kan zowel bij mensen thuis of bij een speciale instelling plaatsvinden.
De respijtzorg is bedoeld voor langdurige mantelzorg, zoals bij psychiatrische problemen, bij lichamelijk of geestelijke beperking, bij chronische ziekte enz, De respijtzorg kan verleend worden door mensen uit het eigen netwerk of andere vrijwilligers, maar ook door professionals.

Thuis is vaak een goede optie als de zorgvrager graag in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving blijft. In sommige gevallen kunnen vrijwilligers helpen, maar in veel gevallen komt er ook een beroepskracht aan te pas.
Buitenshuis is een optie als je thuis even tijd voor jezelf wilt hebben. De zorgvrager gaat dan namelijk ergens naartoe waar hij/zij dezelfde zorg krijgt. Dit kunnen verschillende voorzieningen zijn, denk bijvoorbeeld aan een zorghotel, een zorgboerderij, een logeerhuis of een gastgezin (in het geval van kinderen).

Logeeropvang in een zorginstelling
Besteed je veel zorg en aandacht aan een volwassene of je kind omdat hij/zij een beperking heeft? En hebben jij en de rest van het gezin daarom soms rust nodig? Dan biedt de logeeropvang je misschien een oplossing.

Enkele opties waar jij als inwoner van Peel en Maas gebruik van kunt maken, zijn:

  • – Het Plattelandshoés in Panningen heeft een logeerkamer. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met het Plattelandshoés. Zij bepalen of je gebruik kunt maken van de logeerkamer. www.plattelandshoes.nl.
  • – Logeerhuis Kapstok in Venray is een logeerplek onder leiding van vrijwilligers. Je kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met de Kapstok. www.logeerhuiskapstok.nl.

Voor andere logeeraanbieders heb je een indicatie nodig. Hiervoor gaat de gemeente met jou in gesprek over de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de gemeente via e-mail, telefonisch via 077 306 6666 of persoonlijk tijdens de openingstijden van de gemeente. Je kunt o.a. denken aan:

  • – Grijp het leven: organiseert logeerweekenden & midweken voor kinderen.
  • – SGL biedt logeren aan. Om in aanmerking te komen voor logeren is bij voorkeur een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie nodig of een toekenning van respijtzorg door de gemeente.
  • – PSW heeft voor mensen met een verstandelijke beperking een logeerplek.

 

Mocht je een andere logeerplek weten, die je passend vindt in jouw situatie? Neem dan altijd even contact op met de gemeente Peel en Maas.
Voor logeren betaal je een eigen bijdrage. Dat kan via een WLZ indicatie of een toekenning respijtzorg door de gemeente (WMO). Wanneer een indicatie/maatwerkvoorziening wordt ingezet op grond van de WMO, betalen mensen een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïndiceerd door het CAK. Voor de WMO geldt vanaf 2020 dat de eigen bijdrage maximaal €19,- per maand is (ongeacht welke zorg of hoeveel zorg er geleverd wordt). Soms vergoedt de zorgverzekering deze tijdelijke zorg geheel of voor een gedeelte. Kijk vooral even je zorgverzekering na.
Wellicht is vrijwillige inzet ook al voldoende. Kijk ook eens bij lokale activiteiten.

Wil je meer informatie over vakanties kijk dan ook eens bij verlof.

VORMEN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING

 

HUISHOUDELIJKE HULP


WIJKVERPLEGING


DAGBESTEDING


RESPIJTZORG