Dagbesteding

 

Er zijn voorliggende dagvoorzieningen zoals de dorpsontmoetingen. Daarnaast is er geïndiceerde zorg. Dit zijn bijvoorbeeld zorgboerderijen, trainingen, activiteiten en dagbestedingen voor jong en oud. Je hebt hiervoor een indicatie nodig die valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Deze wordt toegekend door de gemeente. Zij plannen met jou een keukentafelgesprek en bekijken samen met jou de mogelijkheden binnen Peel en Maas.

 

De gemeente heeft een overzicht van gecontracteerde zorg. Vraag hen naar mogelijkheden.

VORMEN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING

 

HUISHOUDELIJKE HULP


WIJKVERPLEGING


DAGBESTEDING


RESPIJTZORG