Verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerszorg

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch is er een verschil tussen deze twee.

Mantelzorg komt op je pad

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je hebt nu of in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms zelfs verpleegkundige handelingen.

Vaak denken we bij mantelzorg aan een echtgenote op leeftijd die voor haar partner zorgt. Maar ook een jongere die voor een gehandicapt broertje zorg, of voor een zieke ouder, doet aan mantelzorg. Het begint soms klein, bijvoorbeeld met een klein klusje op een vrije zaterdag, maar kan al snel uitgroeien tot een dagelijkse bezigheid.

Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen, op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Als zij als vrijwilliger starten, is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Ben ik een mantelzorger?

Het begrip mantelzorger spreekt niet iedereen aan die mantelzorger is. Kinderen die in een gezin opgroeien met een ernstig zieke ouder of een gehandicapt broertje of zusje weten vaak niet beter.

Ben jij een mantelzorger? Doe de test en je weet het binnen een paar minuten!