WMO

 

Heb je zorg en ondersteuning nodig? Dan kan een aanvraag gedaan worden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je kunt denken aan hulp bij het huishouden, dagbesteding, maar ook bijvoorbeeld aan hulpmiddelen, zoals een rolstoel. Deze kunnen het voor zowel de zorgvrager als de mantelzorger, vaak net wat makkelijker maken.

Wat kost dat en hoe gaat de aanvraag in zijn werk?
Het doen van een aanvraag is gratis. Na de aanvraag plant de medewerker van Zorg en Ondersteuning van de Gemeente Peel en Maas een afspraak met je in voor het keukentafelgesprek. Tijdens dit keukentafelgesprek wordt de situatie van de zorgvrager en de mantelzorger besproken. Uiteindelijk volgt er een ondersteuningsplan en kan de voorziening of het hulpmiddel gebruikt gaan worden. Wil je tips voor het voeren van een keukentafelgesprek? Klik dan hier.

Voor het gebruik zal een eigen bijdrage worden gevraagd door het CAK.
Het CAK rekent een standaard eigen bijdrage, waardoor iedereen €19 per vier weken betaald. Ook als je gebruik maakt van meer dan 1 voorziening of hulpmiddel. Voor meer informatie hierover kun je kijken op www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning of gemeentepeelenmaas.nl.

REGELINGEN

 

VERGOEDINGEN


VERLOF


WLZ


WMO


PGB