Vergoedingen

 

Er bestaat geen financiële regeling voor mantelzorgers. Als mantelzorger kun je wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er in bepaalde gevallen vergoedingen voor reizen en parkeren, bestaat er individuele bijzondere bijstand en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Reiskostenvergoeding
Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Er bestaat echter geen algemene regeling voor vergoeding van reiskosten die je als mantelzorger maakt. Wel kun je soms de kosten aftrekken bij je belastingaangifte. Ook kun je je naaste vragen om een tegemoetkoming in de reiskosten.

Individuele bijzondere bijstand
Voor mensen met een minimum inkomen kan er een tegemoetkoming (bijzondere bijstand) worden aangevraagd voor noodzakelijke kosten die je zelf niet kunt betalen en die je niet met een andere regeling vergoed krijgt. De bijstand wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Voor een aanvraag van bijzondere bijstand verwijzen we je naar de website van gemeente Peel en Maas. (https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/werk-uitkering-en-bijstand/bijzondere-bijstand)

Extra kinderbijslag
Ouders (mantelzorgers) van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. Je vraagt deze extra kinderbijslag aan bij de SVB.

Vergoedingen van zorgverzekeraars
Bepaalde zorgverzekeraars hebben in de aanvullende verzekering vergoedingen opgenomen. Je kunt een vergoeding krijgen voor:

-Bepaalde diensten, zoals mantelzorgmakelaar, respijtzorg, kinderopvang aan huis, logeerhuis of herstellingsoord

-Trainingen en cursussen, bijvoorbeeld mindfullness, slaapcursus

-Instructies of begeleiding, zoals ergotherapie, hospice, terminale zorg, lidmaatschap van een patiëntenvereniging, reiskosten ziekenbezoek

Kijk hiervoor eens op de website van jouw zorgverzekeraar.

REGELINGEN

 

VERGOEDINGEN


VERLOF


WLZ


WMO


PGB