Jeugdwet

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die geldt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Wil je meer informatie hierover? Ga dan naar de website van mantelzorg.nl.

Heeft je kind professionele zorg nodig? Dan kun je hiervoor bij de gemeente terecht.

REGELINGEN

 

VERGOEDINGEN


VERLOF


WLZ


WMO


PGB