Mantelzorgtest

Met deze Mantelzorgtest bepaal je snel of je mantelzorger bent en of je een goede balans hebt kunnen vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. Wanneer dit niet het geval is, bestaat het risico van overbelasting. De informatie op deze website en het steunpunt Mantelzorg kunnen helpen bij het voorkomen hiervan. Beantwoord onderstaande vragen om meer inzicht te krijgen.

Zorg jij voor één of meer naasten die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is of zijn?
Met ‘een naaste’ bedoelen we iemand uit jouw omgeving die je kent, zoals een familielid, vriend, kennis of buur.

 
 

Vraag 1 van 1