Woonlocaties voor de zorgvrager en/of partner

 

Wanneer je niet meer in staat bent om zelfstandig te wonen of jouw partner/huisgenoot kan niet meer voor je zorgen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van een zorgwoning/zorgappartement. Binnen Peel en Maas zijn er enkele locaties, te weten:

SGL
SGL heeft verschillende appartementen. Daarnaast is er een algemene ruimte om andere bewoners te ontmoeten. Wonen bij SGL valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Om hiervoor in aanmerking te komen, heb je een geldige indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Fabriek Maasbree
Er zijn 23 appartementen gesitueerd, waarbinnen 5 echtpaarkamers. De zorgkosten worden betaald uit de Wet Langdurige Zorg- vergoeding (Wlz).

Zorggroep
In Peel en Maas heeft de zorggroep verschillende zorgappartementen. Je hebt hiervoor een zorgindicatie nodig.
Als je als zorgvrager geen gebruik kunt maken van mantelzorg en jij en jouw familie vindt dat er meer hulp moet worden geboden, dan kun je zorg bijkopen. We noemen dat ‘privaatzorg’.

Pedagogisch Sociaal Werk (PSW)
PSW biedt begeleiding bij het wonen aan volwassenen met een verstandelijke beperking. De kosten van woonbegeleiding worden in principe vergoed uit de Wlz (Wet Langdurige Zorg).
PSW heeft diverse kleinschalige woonbegeleidingscentra met één en tweepersoonsappartementen en groepswoningen voor maximaal zeven personen per woning. Daarnaast bieden ze een opvangplaats voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis een tijdelijke of acute crisissituatie hebben.