In gesprek met je leidinggevende

 

De combinatie werk en zorg is iets om trots op te zijn. Toch bespreken niet alle mantelzorgers hun situatie op het werk. Uit angst om er later op aangekeken te worden, vanuit carrièreperspectief of omdat ze werk en privé gescheiden willen houden. Toch kan het heel wat opleveren als je de situatie bespreekbaar maakt met je leidinggevende. Daardoor komt er namelijk aandacht en waarschijnlijk begrip voor je situatie en kun je makkelijker hulp krijgen als je die nodig hebt.

Tips voor de voorbereiding van het gesprek
Bedenk van tevoren wat je wilt bereiken. Zoek antwoord op de volgende vragen:
– Van welk probleem heb ik momenteel het meeste last bij het combineren van zorg met werk?
– Wanneer zou ‘het probleem’ ‘geen probleem’ meer zijn?
– Wat is negatief voor mij als het probleem langer blijft bestaan?
– Aan welke oplossingen denk je zelf?

Verplaats je ook in je leidinggevende. Het gaat om een win-win situatie voor jou én je werkgever. Vragen die je aan jezelf kunt stellen: hoe denk ik dat mijn werkgever tegenover mijn zorgtaken en oplossing(en) staat?
Welke belangen zouden bij hem of haar een rol spelen?
Wat kan ik zelf doen?
Plan vervolgens de afspraak met je leidinggevende en zorg voor voldoende bespreektijd.

Verwacht je weinig begrip van je leidinggevende of vind je het lastig om in gesprek te gaan? Bespreek het gesprek dan vooraf met je netwerk, vrienden, vertrouwenspersoon, een arbo-arts of bedrijfsmaatschappelijkwerker, of het lokaal steunpunt mantelzorg Peel en Maas.

Tips voor tijdens het gesprek:
– Blijf open in je houding en gedrag.
– Neem initiatief, draag eigen ideeën en oplossingen positief aan.
– Benoem de ideeën als kansen.
– Benoem de win/win factoren.
– Vraag hoe je leidinggevende denkt over de ideeën.
– Luister naar eventuele adviezen en tips.
– Zoek samen naar een (alternatieve) oplossing.
– Maak afspraken over of, hoe en wie de collega’s (en klanten) inlicht.
– Stel een proefperiode voor om nieuw gemaakte afspraken te proberen.

Meer over mantelzorg en werk
Weet je leidinggevende niet goed wat hij aan moet met jouw verhaal over je taken als mantelzorger? Heb je het idee dat er bij jouw werkgever niet voldoende geregeld is voor mantelzorgers? Wijs hem dan eens op de site www.werkenmantelzorg.nl. Daar vind je meer informatie over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.