Steunpunt mantelzorg Peel en Maas

 

Heb jij vragen over onder andere ziekte, handicap of verslaving van degene voor wie jij zorgt? Vaak kun je met die vragen terecht bij familie of bijvoorbeeld je huisarts. Je krijgt dan vast meer duidelijkheid, waardoor je sommige dingen beter begrijpt. En ook op google vind je vaak heel veel info!
Zou je graag eens met iemand praten, over je rol als mantelzorger? Dat kan! Maak een afspraak met het steunpunt mantelzorg Peel en Maas.
Je kunt bij ons terecht voor:
-Informatie, advies en praktische steun
-een luisterend oor
-doorverwijzing naar andere zorg- en hulpinstanties in Peel en Maas
-lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor mantelzorgers
-groeps- of individueel trainingsaanbod

Het je ondersteuning nodig op medisch vlak?
Raadpleeg je huisarts als je last hebt van lichamelijke en/of psychische klachten. Naast de zorg voor de patiënt hebben huisartsen en hun praktijkondersteuners steeds meer aandacht voor de mantelzorger.
Voor psychische klachten kun je ook terecht bij het algemeen maatschappelijk werk van Vorkmeer. Als het goed gaat met de mantelzorger, heeft dit een positief effect op het welbevinden van de patiënt en kan deze vaker langer thuis blijven wonen.

Ondersteuning bij zorg delen
Online vind je verschillende sites die kunnen ondersteunen bij het delen van de zorg. Voorbeelden hiervan zijn www.Sharecare.nl, www.Wehelpen.nl, www.meerservice.nu, www.Nietvoormezelfalleen.nl en www.Carenzorgt.nl.

Ondersteuning van jou als mantelzorger
Iedere gemeente biedt gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers. Voor uitleg hierover klik hier.

Neem contact met ons op

Heb je een vraag, een opmerking of een idee. Je kunt direct persoonlijk contact opnemen met:

Eva Wetsteijn

E: e.wetsteijn@vorkmeer.nl

T: (06) 31 95 96 51

 

Marloes Franssen

E: m.franssen@vorkmeer.nl

T: (06) 57 67 46 28