Algemeen

 

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is onbetaalde zorg gegeven door de partner, ouders, familieleden, vrienden, buren en bekenden aan een hulpbehoevende naaste. Zorgen voor gezinsleden en andere familie of vrienden is voor veel mensen vanzelfsprekend. Mensen die mantelzorg verlenen doen dit vaak uit liefde voor elkaar.

Mantelzorg komt op je pad
Mede door de toenemende vergrijzing en de zich terugtrekkende overheid kunnen we stellen dat vrijwel iedereen vroeg of laat te maken krijgt met mantelzorg. Je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je hebt nu of in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag. Ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms zelfs verpleegkundige handelingen.

Vaak denken we bij mantelzorg aan een echtgenoot op leeftijd die voor zijn partner zorgt. Maar ook een jongere die voor een gehandicapt broertje zorgt, of voor een zieke ouder, doet aan mantelzorg. Het begint soms klein, een eenvoudig klusje op een vrije zaterdag, maar kan al snel uitgroeien tot een dagelijkse bezigheid.

Ben jij een mantelzorger?
Niet iedereen die voor een familielid of bekende zorgt, voelt zich aangesproken door de term mantelzorger. Kinderen die in een gezin opgroeien met een ernstig zieke ouder of een gehandicapt broertje of zusje weten vaak niet beter. En zoals al gezegd, het begint klein om vervolgens steeds verder uit te groeien.
Juist doordat veel mantelzorgers het gevoel hebben dat ze geen keuze hebben (gehad) ligt het gevaar voor overbelasting op de loer.