Mantelzorg en dementie

Wanneer iemand dementie heeft, gaat het geheugen steeds verder achteruit. Na een tijdje krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kunnen er veranderingen in karakter en gedrag ontstaan. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. Hij wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen, want dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker. In veel gevallen wordt die hulp verleend door een mantelzorger.

Door de vergrijzing neemt het aantal patiënten met dementie steeds meer toe. En de belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie is de afgelopen jaren verder toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast, zo blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland.

Meer belasting

Een meerderheid van de mantelzorgers die samenwonen met en zorgen voor een persoon met dementie voelen zich tamelijk belast tot overbelast. De belasting die mantelzorgers ervaren neemt toe naarmate iemand meer uren per dag voor de dierbare zorgt. En veel mantelzorgers hebben er een dag- en nachttaak aan. Bijna de helft van de samenwonenden meldt een verstoorde nachtrust. Mede hierdoor voelt ruim één op de zes mantelzorgers zich zwaar belast of zelfs overbelast. Vaak gaat het daarbij om de partner van patiënten met dementie.

Ondersteuning van casemanager

Om de zorg te kunnen volhouden is volgens veel mantelzorgers hulp van een casemanager noodzakelijk. Daarom is het goed te weten dat mantelzorgers die hulp bieden aan iemand met dementie recht hebben op ondersteuning van een casemanager. Ben jij mantelzorger van een persoon met dementie en heb je behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met Hulp bij Dementie Midden-Limburg. Bel voor meer informatie naar 088-610 41 41 of mail naar traject@hulpbijdementie.nl.

Online training omgaan met dementie

Meer dan 700.000 mensen in Nederland zorgen voor iemand met dementie. Vaak doen ze dat naast hun betaalde baan of naast hun taak als ouder voor jonge kinderen. Een meerderheid van hen geeft aan dat ze ondersteuning nodig hebben.

Het Trimbosinstituut en Alzheimer Nederland hebben de online training voor mantelzorgers ontwikkeld. De training bestaat uit zes video’s waarin steeds één vorm van veranderend gedrag centraal staat, zoals bijvoorbeeld achterdocht, onrust en agressie. Het doel is om mantelzorgers meer inzicht te geven in waarom het gedrag verandert. Vervolgens worden handvatten gegeven hoe zij goed met dit gedrag om kunnen gaan.

Ervaringsverhalen

Op dementie.nl zijn verder meer dan driehonderd artikelen, concrete tips en ervaringsverhalen te vinden over zorgen voor mensen met dementie. Mantelzorgers kunnen hun vragen stellen aan experts, zoals een casemanager, psycholoog, huisarts en een notaris. Het is ook mogelijk om lotgenoten te ontmoeten via het forum en kun je er een online mantelzorgtest doen.