Wat is er geregeld in Peel en Maas

Iedereen wil graag wonen in een omgeving waar hij of zij zich prettig voelt en waar het fijn wonen is. Inwoners van dorpen, wijken en buurten krijgen hier steeds meer verantwoordelijkheid in. Samen zorgen zij ervoor dat hun omgeving leefbaar is en dat het goed wonen is. Dit heeft te maken met zichtbare en onzichtbare zaken. Bijvoorbeeld het groen, de voorzieningen in het dorp, maar ook of inwoners zich veilig voelen, sociale contacten, activiteiten in de buurt en een bepaald gevoel van saamhorigheid.

Vorkmeer ondersteunt en stimuleert inwoners om verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving te nemen. Als zij een gezamenlijk initiatief opzetten om de leefbaarheid te verbeteren of te versterken, ondersteunen de medewerkers gemeenschapsontwikkeling van Vorkmeer hen daarbij. Heb jij als mantelzorger een idee of wil je een initiatief starten en heb je hierbij ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Vorkmeer. Bel naar (077) 307 73 50 en vraag naar Johnny Swaters.

Interessante websites

www.mantelzorg.nl