Wat is er geregeld in Peel en Maas

Mantelzorg wordt steeds meer gezien als een belangrijke manier om de zorg goed te regelen. Er is dan ook een schat aan informatie te vinden op internet, er zijn wettelijke regels die voor iedereen gelden en er zijn landelijke stichtingen en verenigingen die opkomen voor de belangen van mantelzorgers en de zorgvragers die zij helpen. Zo ook in onze eigen gemeente. Want in de gemeente Peel en Maas zijn er verschillende initiatieven en regelingen.

Heb je als mantelzorger een individuele hulpvraag en ben je op zoek naar begeleiding? In dat geval kun je bij Vorkmeer terecht voor persoonlijke ondersteuning. Maar ook als jij zelf een idee hebt of als je een initiatief wil starten om de leefbaarheid in jouw dorp te verbeteren, kun je aankloppen bij deze welzijnsorganisatie. Vorkmeer kan je namelijk ook helpen met gemeenschapsontwikkeling voor mantelzorg.

Verder worden er verschillende activiteiten georganiseerd in de gemeente Peel en Maas.

Specifieke ondersteuningsmogelijkheden  en geldzaken vanuit gemeente 

Mantelzorg kan af en toe zwaar zijn. Zoek daarom naar verlichting, daar waar nodig! Denk aan hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging door de thuiszorg, maar ook aan bijvoorbeeld andere hulpmiddelen. Deze kunnen het voor de zorgvrager, en dus ook voor de mantelzorger, vaak net wat makkelijker maken.
Vanuit het Steunpunt Mantelzorg denken wij daarin graag met u mee. Zo kunnen wij bijvoorbeeld helpen met het doen van een aanvraag bij Zorg en Ondersteuning, van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Peel en Maas.

Wat kost dat?
Het doen van een aanvraag is gratis. Na de aanvraag plant de medewerker van Zorg en Ondersteuning een afspraak met u in voor het keukentafelgesprek. Tijdens dit keukentafelgesprek wordt de situatie van de zorgvrager en de mantelzorger besproken. Uiteindelijk volgt er een ondersteuningsplan en kan de voorziening of het hulpmiddel gebruikt gaan worden. Voor het gebruik zal een eigen bijdrage worden gevraagd door het CAK (www.cak.nl).
Sinds januari 2019 rekent CAK een standaard eigen bijdrage, waardoor iedereen nog maar €17,50 per maand betaald. Ook als u gebruik maakt van meer dan 1 voorziening of hulpmiddel. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning.

Voorzieningen van de gemeente Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas biedt voorzieningen aan mantelzorgers op het gebied van respijtzorg. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie over respijtzorg en de mogelijkheid om te logeren.

Ben je mantelzorger en schiet het huishouden erbij in? Om wat verlichting van taken te krijgen kun je ook huishoudelijke hulp voor je zorgvrager aanvragen.

Voorzieningen vanuit de Zorggroeplogo de zorggroep

Met een uitgebreid scala aan zorgdiensten en vele woon- en zorgcentra staat De Zorggroep in Noord- en Midden-Limburg klaar voor iedereen die zorg nodig heeft, van jong tot oud. Hun aanbod bestaat o.a. uit wijkverpleging, ondersteuning thuis, groepswoningen, zorgappartementen, dagbehandelingen, nachtopvang en revalidatie. Naast al deze mogelijkheden bieden zij ook verschillende andere zorgspecialismes aan zoals ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, voeding en diëtetiek en wondverzorging. Meer weten over de mogelijkheden bij De Zorggroep? Kijk op www.dezorggroep.nl

Alzheimercafé:
19 februari 2019, 19.30

Dementie en intimiteit/ seksualiteit
Gemeenschapshuis ‘t Erf, Kapelaan Nausstraat 5, Egchel
19 maart 2019, 19.30

Wat is Edomah-therapie
Gemeenschapshuis ‘t Erf, Papelaan Nausstraat 5, Egchel
16 april 2019, 19.30

Mimakker – sleutel tot contact
Gemeenschapshuis ‘t Erf, Kapelaan Nausstraat 5, Egchel

Mantelzorgforum Peel en Maas

Het Mantelzorgforum Peel en Maas is een groep (ex) mantelzorgers die samen meedenken over het beleid van de gemeente en over de activiteiten die het steunpunt aanbiedt voor mantelzorgers. Het forum komt een aantal keren per jaar samen om deze thema’s te bespreken. Wil jij als (ex) mantelzorger ook meedenken over hoe we mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen? Meld je dan aan via het contactformulier.