Geldzaken

Ontvang je als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan zijn er een aantal regelingen om rekening mee te houden. Soms zijn dit regelingen die in je voordeel werken, maar soms ook juist in je nadeel.

Je ontvangt een WW-uitkering

Ontvang je een WW-uitkering en verleen je mantelzorg die zo intensief is dat je dit niet kunt combineren met een betaalde baan of een reïntegratietraject? Dan kun je ontheffing van je sollicitatieplicht aanvragen bij het UWV. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Tijdens die periode moet je vervangende zorg zien te regelen. In uitzonderlijke situaties kan UWV de ontheffing (telkens) met een maand verlengen.

UWV beoordeelt of je van deze regeling gebruik kunt maken. Vraag dit aan je werkcoach van het UWV.

Mantelzorgforfait

Heb je in de jaren voordat je werkloos werd mantelzorg verleend? En werd dit betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heb je mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin je de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor jouw  WW-uitkering (of WIA-uitkering). Je leest meer over het mantelzorgforfait op de website van UWV.

Bij het aanvragen van je WW- of WIA-uitkering kun je het mantelzorgforfait aangeven. Je moet wel aantonen dat je betaald werd uit het pgb. Bijvoorbeeld met een overeenkomst tussen jou en de zorgvrager.

Je ontvangt een bijstandsuitkering

Voor de bijstandsuitkering volgens de Participatiewet geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. In sommige gemeenten hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht te solliciteren. De gemeente bepaalt dit per individuele situatie. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Lees meer over de verplichtingen bij een bijstandsuitkering op de website van de Rijksoverheid.

Tegenprestatie

Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen. Of dat gebeurt, verschilt per gemeente. In geen geval kunnen gemeenten mantelzorg verplichten, ook niet als tegenprestatie.

Waar moet je op letten als je een bijstandsuitkering hebt

Gezamenlijk huishouden

Als je voor iemand zorgt en meer dan de helft van de week bij die persoon verblijft of omgekeerd, dan loop je het risico om als ‘gezamenlijk huishouden’ te worden gezien. Je kunt dan worden gekort op je uitkering of deze zelfs kwijtraken. Dit geldt overigens niet voor ouder en kind.

Kostendelersnorm

Als je bij elkaar in huis gaat wonen vanwege de mantelzorg dan zal de kostendelersnorm worden toegepast. Ook bij een ouder en inwonend (volwassen) kind. Dit betekent dat hoe meer mensen tot een huishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering is.

Gemachtigd voor een bankpas? Let dan op!

Heb je een bijstandsuitkering en heeft jouw zorgvrager je gemachtigd geldzaken te regelen met een bankpas? Let dan goed op: je mag uitsluitend geld van die rekening opnemen voor de gemachtigde en dus niet voor eigen levensonderhoud. En je moet de gemeente informeren over deze machtiging. Doe je dit niet? Dan loop je het risico de uitkering kwijt te raken en een boete te krijgen.