Geldzaken

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kun je daarmee als mantelzorger?

Wat is een pgb?

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten pgb’s, afhankelijk van de wet die geldt voor de aanvrager:

Pgb en mantelzorg

Iemand met een pgb kan naast professionele zorgverleners ook jou als mantelzorger inschakelen voor zijn zorg. In dat geval kun je uit het pgb betaald worden. Je moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. Het is verstandig een modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren.

Nadelen pgb

Het grote voordeel als je wordt uitbetaald uit het pgb van de zorgvrager is dat je maximale eigen regie hebt over jouw inzet. Maar er zijn zeker ook een paar nadelen:

  • Je bouwt geen pensioen op.
  • Als je zelf ziek wordt, is er niet zomaar vervanging.
  • Je krijgt geen geld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • je hebt bij werkloosheid niet altijd meer recht op WW en ook niet altijd op bijstand.
  • Je hebt geen inkomen meer als degene voor wie je zorgt wordt opgenomen of overlijdt.
  • Je moet over het inkomen inkomstenbelasting betalen.
  • Voor deze overeenkomsten moet je je houden aan de arbo-wetgeving: niet meer dan 40 uur per week.

Bedenk dus vooraf goed of je wilt dat je een vergoeding krijg uit het pgb van je zorgvrager.

Goed om te weten

Met ePGB kun je online de pgb administratie en verantwoording van je persoonsgebonden budget beheren. Het is niet gratis, maar je weet wel zeker dat je aan alle eisen van de SVB voldoet.

Verder vind je veel informatie op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.