Agenda

Brusjes groep voor jonge mantelzorgers

Hoe is het om een broertje of zusje te hebben dat “anders” is? Bijv. omdat hij of zij een bepaalde vorm van autisme of een gedragsstoornis, of een lichamelijke of geestelijke beperking heeft.

Voor wie?

Voor deze broertjes en zusjes, ook wel brusjes genoemd, ziet het gezinsleven er meestal anders uit dan dat van hun leeftijdsgenootjes. Dit kan met een aantal facturen te maken hebben, zoals het verdelen van aandacht, de onbekende gezichten die in het gezin komen zoals hulpverleners. Soms zijn er aanpassingen nodig in huis of moeten er bij vakanties aparte dingen geregeld worden.

Wat bieden wij u?

In de brusjes spel en praat groep kunnen kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar op een ontspannen en veilige sfeer in contact komen met andere broertjes en zusjes. Er kan op een creatieve en speelse wijze met elkaar gedeeld worden hoe het is om op te groeien met een broertje of zusje dat “anders” is.

We komen ongeveer 6x bij elkaar, 1,5 uur na schooltijd.

Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden, we starten zodra we voldoende geïnteresseerden hebben.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Neem dan contact op met Stichting Vorkmeer, Inge Geraets, 077-3077350

email: veerkracht@vorkmeer.nl.


Alzheimer café Peel & Maas

iedere 3e dinsdag van de maand van 19:30 tot 21:30 Inloop vanaf 19:00 uur
Adres: Gemeenschapshuis ‘t Erf
Kapelaan Nausstraat 5
5987 AR Egchel
077-3074504


Danssalon “Dans met mij”

Elke 2e donderdag van de maand van 14:00 tot 16:30
Zaal open vanaf 13:30 uur
Adres: Hoove De Vriendschap
Hoogstraat 70, Beringe
Telefoon 077-3078682


Breincafé

Het breincafé is een trefpunt voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, hun partners, mantelzorgers, familieleden en vrienden. Ook professionele hulpverleners en andere geïnteresseerden zijn welkom! In een gezellige ontspannen sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Het is een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Want lotgenoten begrijpen elkaar.

Het breincafé vindt plaats op:
Iedere laatste maandag van de maand telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur in activiteitencentrum de Maashorst Pastoor Geenenstraat 64
5991 BJ Baarlo.

Interessante websites

www.mantelzorg.nl