MANTELZORG
TIJDENS AVONDKLOK
MANTELZORG
BIJ DEMENTIE
DE JONGE
MANTELZORGER
COLUMN
VAN DE MAAND
mantelzorg peel en maas collumn

Veelgestelde vragen

Zijn de mantelzorgtaken inmiddels zo zwaar geworden dat je eigen huishouden erbij in schiet? Dan bestaat de mogelijkheid om zelf huishoudelijke hulp aan te vragen, zodat je zelf weer wat meer tijd krijgt. Dit kan eenvoudig en vaak al op korte termijn geregeld worden. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met de dorpsonderondersteuners uit de kern waar je woont.

Woon je in Baarlo, dan kun je contact opnemen met ondersteuning Vorkmeer telefoon 077 3077350

Als mantelzorger heb je geen verklaring nodig. Je hoeft je ook niet in te schrijven als mantelzorger. Mogelijk heeft je werkgever wel een toelichting nodig over de mantelzorgsituatie als je zorgverlof aanvraagt. Heb je gesprekken gehad vanuit de individuele mantelzorgondersteuning, dan kunnen we je hier natuurlijk wel een verslag van geven.

In de gemeente Peel en Maas is er geen financiële vergoeding voor mantelzorgers. In uitzonderlijke gevallen kan het wel een mogelijkheid zijn om mantelzorg te betalen vanuit een persoonsgebonden budget.

Als blijk van waardering voor hun inzet worden mantelzorgers in Peel en Maas ieder jaar in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd waaraan mantelzorgers mogen deelnemen, zoals de mantelzorg muzieksalon.

Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten voor mantelzorgers en degene voor wie ze zorgen zoals de Mantelzorg muzieksalon en de danssalon. Kijkt u hiervoor bij de agenda en in de nieuwsbrief.

Mantelzorg is niet verplicht. Wat misschien een beetje verwarrend is, is dat bij de indicatiestelling het begrip gebruikelijke zorg wordt gehanteerd. Van een inwonende, gezonde huisgenoot wordt verwacht dat deze de huishoudelijke taken op zich neemt. Dit wordt de gebruikelijke zorg genoemd. Het maakt daarbij niet uit of deze huisgenoot een baan heeft of niet. Voor persoonlijke verzorging, zoals wassen, aankleden en dergelijke, kan een indicatie voor professionele zorg worden aangevraagd.

vorkmeer logo
peel-en-maas-logo
logo-forum